Bölümler

Öğrenme Kaynakları Merkezi’nin Bölümleri

1. Bilgisayar alanı
2. İnteraktif öğrenme alanı
3. Maket alanı